Huisregelement i4Communicate (i4Sparkles en i4Coaching)

 

i4Communicate werkt met algemene voorwaarden en huisregels. De algemene voorwaarden zijn terug te vinden in het Home menu. Hieronder staat het huisregelement die geldt voor de praktijk. 

 

Om de behandelingen van i4Communicate zo soepel mogelijk te laten verlopen hanteren wij een aantal huisregels. Deze zijn naast de algemene voorwaarden opgesteld voor jou en voor de zorgverlener. Alle voorwaarden genoemd op deze website zijn geldig voor de praktijk. Bij vragen stel ze gerust.


Wanneer je een afspraak maakt, ga ik ervan uit dat je kennis genomen hebt van het onderstaande huisregelement en hiermee akkoord bent.

 • Voor een eerste behandeling zal ik kort een aantal vragen stellen tijdens de intake ter kennismaking en om eventuele klachten te inventariseren. 
 • Na elke behandeling zal er geëvalueerd worden hoe de behandeling ervaren is.
 • De behandelaar is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, en/of ontstaan doordat de behandelaar is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
 • Ben je onder behandeling van een arts, fysiotherapeut, specialist of andere, en/of gebruik u medicijnen? Raadpleeg deze dan of u behandeld mag worden gedurende de behandelperiode.
 • Ben je zwanger of van plan om zwanger te worden dan raad ik je aan de behandelingen op een later moment te starten of even te overleggen met je arts/verloskundige.
 • i4Communicate/i4Coaching en i4Sparkles zullen nooit claimen bepaalde ziektes of aandoeningen te kunnen genezen en zal nooit adviseren om een door een arts aangeraden reguliere medicatie of behandeling te stoppen of te veranderen.
 • i4Communicate/i4Coaching en i4Sparkles onthouden zich van het stellen van medische diagnoses. Adviezen en behandelingen zijn gebaseerd op kennis van sport/klachtenbehandeling. 
 • i4Communicate stelt geen diagnoses en vervangt nooit de reguliere zorg. Bij (aanhoudende) klachten zal i4Communicate aanraden om contact op te nemen met de behandelend (huis)arts. Wel is het altijd mogelijk om aanvullende therapie te geven naast reguliere zorg; altijd in overleg met de reguliere zorgverlener; de reguliere zorgverlener is hierin altijd leading. 
 • De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan die hij/zij tijdens het intake gesprek aan mij verstrekt, zodat ik de behandeling zo verantwoordelijk en veilig mogelijk uit kan voeren.
 • De klant maakt uit eigen vrije wil en op eigen risico gebruik van diensten van i4Communicate en derhalve kan deze niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, ontstaan voor/tijdens/na deelneming/gebruikmaking aan/van behandelingen en/of diensten. i4Communicate is niet verantwoordelijk voor schade en/ of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.
 • i4Communicate is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de klant in en om de praktijk.
 • Uit respect voor uw privacy en rust wordt u vriendelijk verzocht om mobiele telefoons, e.d. uit te schakelen of op stil te zetten vlak voor aanvang van de praktijk.
 • Bij het aangaan van het i4Balance traject gelden er voorwaarden bovenop de reeds hier beschreven algemene voorwaarden. Deze worden altijd van te voren kenbaar gemaakt. Bij het tekenen van het contract is de cliënt akkoord met deze aanvullende voorwaarden.
 • Aangezien ik een beperkt aantal plekken heb per dag, willen wij daar zorgvuldig mee omgaan. Om een optimale bezetting te krijgen, gelden de volgende eenvoudige regels:  bij annulering en/of verplaatsen van een afspraak gelden de algemene voorwaarden; zie hiervoor de desbetreffende pagina (HOME/CAT/GAT/ALg. vw).
 • Ethiek en hygiëne staan hoog in het vaandel en wij verwachten dat ook van jou. Graag de handen reinigen bij betreden van de praktijk. Hiervoor zijn er middelen beschikbaar bij de deur.
 • i4Communicate behoudt zich het recht voor om cliënten te weigeren, wanneer zij dat nodig acht.
 • Bij het maken van een afspraak wordt altijd uw email en telefoonnummer gevraagd voor onze administratie, deze worden gehanteerd volgens de Privacywet. 
 • Wederzijds respect in een veilige sfeer, voor zowel u als voor ons, is een vanzelfsprekendheid binnen de praktijk.
 • Prijswijzigingen zijn voorbehouden. Voor afspraken gemaakt voor de tariefwijziging geldt het tarief dat geldig was op het moment dat de afspraak gemaakt werd.
 • Type- en drukfouten zijn voorbehouden.
 • De massages die worden gegeven, hebben niets met erotiek en/of seks te maken. 
  Cliënten die toch seksueel getinte opmerkingen maken of seksuele handelingen en/of gedragingen doen,
  dienen de gereserveerde behandeling/tijd te betalen en worden per direct uit de praktijk verwijderd en zullen niet meer worden behandeld. Ook zal hiervan aangifte worden gedaan bij de politie.